Rehberlik

HEDEFİNİZ, BAŞARINIZ, KARİYERİNİZ İÇİN
PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK HİZMETİ

​                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA  rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi eğitim anlayışımızın odağında yer almaktadır.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA  uzman bir rehberlik kadrosumuz ile ilkelere, kurallara uygun, sistematik bir rehberlik programı uygulanır.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA  her öğrencimizin kesinlikle bir rehber, düzenli ve uyumlu çalıştığı bir danışman öğretmeni vardır.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA  başarı artış takibi, devam-devamsızlık kontrolü, öğrencimizin öğrenme özgeçmişini temel alarak akademik benlik gelişimi, kariyer planlama ve bu plan dahilindeki  yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı ve yönlendirmeler rehber ve danışman öğretmenlerimiz koordinasyonunda yürütülür.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK SERVİSİMİZ öğrencilerin gelişimsel özelliklerindeki farklılıkları her dönem dikkate alarak bunların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlar; ailevi, kişisel ve akran gruplarıyla yaşayacağı olası sorunlara çözüm yolları geliştirir.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK SERVİSİMİZ sınavlara hazırlanan öğrencilerimize sınav rehberliği yapar, lise ve üniversite tercihlerini sağlıklı yapabilmeleri için onlara profesyonel yardım sağlar.

Bilirkişi Rehberlik Servisinin Okul Başarısına Katkıları

BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğrencilerimizin okul başarısını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar rehber öğretmenlerimiz tarafından planlanır.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğrencimizin sınav başarısı kadar okul başarısı da önemsenir. Okulda uygulanan sınavlardan önce öğrencimizin hazırlığına destek olmak, onların yüksek puan almalarını sağlamak, sınav sonrasında yapamadığı soruları ve konuları tekrar ederek eksiklerini tamamlamak amacıyla takviye dersleri verilir.

Rehberlikte Ortak Akıl

Rehber ve danışman öğretmenlerimiz, branş öğretmenleri ve yöneticilerin ortak aklı ile yürütülen ve geliştirilen programlarla öğrencilerimizimn, öğrenme ve gelişimleri süresince başarılarının artması için güvenilir, doğru, akılcı destek sağlanır; başarıyı engelleyen, durağanlaştıran bütün sorunlara hiç zaman kaybetmeden ivedilikle çözüm yolları aranır.

İzleyen, Motive Eden, Yönlendiren Rehberlik Anlayışı

BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğrencilerimizin her birine, yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği ve ilgisine bağlı olarak kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında öğrencilere yol gösterici, ilham verici rehberlik yapılır.
BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARI rehber ve danışman öğretmenlerimiz, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında, öğrencimizin arkadaşlık ilişkilerinden veli-öğretmen iletişimine, doğru davranış edinmesinden kötü alışkanlıklardan korunmasına, problem çözmeden karar verme becerilerinin gelişmesine kadar birçok konuda aktif rol oynar. Aynı şekilde rehber ve danışman öğretmenlerimiz, öğrencimizin derslere katılımını, sınav performanslarını, sınıf içi davranışlarını yakından takip eder, onları motive eder, doğru ve akla yatkın yönlendirmeler yapar. Gerekli durumlarda ders öğretmenleriyle iş birliği yapar, velileri bu süreçler hakkında bilgilendirir.

Öğrencilerimiz  İçin Uygulanan Test ve Envanterler

BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA eğitsel ve bireysel rehberliğin yanında ulusal ve uluslararası geçerliliği olan test ve envanterler uygulanır. Sonuçlara göre gerekli önlemler alınır ve yönlendirmeler zamanında yapılır.

BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA 
“Bireyi Tanıma Teknikleri Ölçeği”
“Aile Değerlendirme Ölçeği”
“Kişilik Meslek Envanteri”
“Mesleki Eğilim Belirleme Testi”
“Öz Duyarlılık Ölçeği”
“Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği”,
“Akademik Benlik Kavramı Ölçeği”
“Başarısızlık Nedenleri Anketi”
”Problem Tarama Envanteri”,
“Sınav Kaygısı Ölçeği”,
“Stres Düzeyi Ölçeği
gibi çalışmalar taviz verilmeden yapılır.

Bilirkişi Eğitim Kurumlarında Rehberlik Seminerleri

BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK SERVİSİMİZİN koordine ettiği belirli tarihlerde ve kritik dönemlerde öğrenci-veli seminerleri yapılmaktadır.
Test tekniği becerilerini kazanma,
Verimli ders çalışma,
Sınav sistemi tanıtma,
Zaman verimli kullanma,
Kaygı yönetimi,
Okul tanıtımları,
Taban puanlar,
Tercihini doğru yapma
gibi konu başlıklarında seminerler düzenlenmektedir.

Düzenlenen öğrenci-veli seminerleri ve ilgili rehberlik dokümanları öğrencimizin başarısını artırmakta ve öğrencinin hedefini sonuca çevirmektedir.

0535 301 76 96