Kadromuz

EĞİTİM AŞIĞI, DİNAMİK ÖĞRETMEN KADROSU
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA hedefe ulaşmanın ancak güçlü bir kadroyla mümkün olacağının bilincindedir. O nedenle öğretmen kadromuz büyük bir özenle kurulur.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA kendini eğitime adamış,  başarısını sürekli artıran, özverisinden taviz vermeyen, yeniliğe açık, tutarlı, kararlı, kendinden emin,  mesleki bilgisi ve genel kültürü yüksek, sağlıklı iletişim kurabilme, anında kriz çözebilme yeteneği olan, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını özümseyen ve onların başarılarını düzenli takip eden, eğitim aşığı, deneyimli ve dinamik öğretmenlerimiz görev yapar.


                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğretmenlerimiz “anlatan” değil “öğretendir.”
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARDA öğretmenlerimiz eğitim-öğretim ortamını bilgi ve sevgiye dayalı oluşturur.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğretmenlerimiz, sınıftaki her öğrencimizi dikkate alarak dersini anlatır. Her öğrencimizin eğitim-öğrenme sürecini hedef, gelişme ve sonuç odaklı takip eder. İşlenen konu tamamen anlaşılıp kavranmadan yeni konuya geçmez.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğretmenlerimiz branşlarıyla ilgili uzmanlıkları ve tecrübelerinin yanında güçlü bir eğitim ve iletişim yeteneğine de sahiptirler.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA derslerin, etütlerin, ek çalışmaların, ödev takibi ve sınavların takibi üstün nitelikli öğretmen ve yönetici kadrosu tarafından ciddiyetle ve sistemli bir şekilde yürütülür.


                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA yıllık akademik programlar hiçbir şekilde aksatılmaz ve eğitim disiplininden asla ödün verilmez. Başarı ve derslere katılım durumları, ödev kontrolü, sınav sonuçları vb. tüm süreçler yakından takip edilir ve velilerle kesintisiz iletişim kurularak paylaşılır. Her dönem mutlaka velilerle öğrenci başarı bilgilendirme toplantısı veya görüşmesi yapılır.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğretmenlerimizin niteliği ve başarısının artırılması için öğretmenlerimizee geniş imkânlar sağlanır, alanlar açılır; öğrencilerimiz için yapacakları faydalı çalışmalarda YÖNETİM KURULUNDAN her zaman tam destek alırlar.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA öğrencimizin gelişimini dikkate aldığımız gibi öğretmenlerimizin de gelişimine büyük dikkat edilir. Eğitim-öğretim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi yenileme toplantıları yaparlar. Grup çalışmalarında bir araya gelerek her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli öğretim metot ve teknikleri belirlerler.


                Öğretmenlerimiz hizmet içi eğitim seminerlerinde sık sık eğitimle ilgili uzmanlarla bir araya gelerek öğrenci-öğretmen iletişimi, veli-öğretmen iletişimi, etkin öğretmenlik, sınıf yönetimi, başarıyı artıran öğretim modelleri, sonuç odaklı rehberlik,  kariyer planlama başlıkları altında bilgilerin tazelenir, yeni gelişen eğitim trendler tespit edilir ve mesleki gelişimin devamlılığının sağlanmasının sonuçları üzerinde durulur.
                Süpervizyon, intervizyon, otovizyon gibi aşamaları geçerek mesleki çıkarım ve saptamalarda bulunur ve bu edinimlerin doğru ve faydalı şekilde uygulanmasına olanak sağlar.
Yukarıda belirttiğimiz özellikleri barındıran, mesleği ile bütünleşmiş, vizyoner öğretmenlerimiz BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDA yıllarca ve güvenle görev yapar.
                BİLİRKİŞİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ öğrencilerimiz idealist öğretmenlerimizden verimli eğitim alarak hedeflerini en kolay yoldan ve en kısa zamanda istenen sonuca çevirirler.

0535 301 76 96